Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Polityka prywatności i plików cookies 

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony internetowej https://gastropraca.pl/, zwanej dalej Serwisem, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Daniel Rogowski; email: kontakt@gastropraca.pl
 2. Serwis – serwis dostępny pod adresem https://gastropraca.pl/ adresowany do Użytkowników szukających pracy lub pracowników w gastronomii.
 3. Użytkownik – osoba pełnoletnia, która przegląda zawartość Serwisu.
 4. Konto – indywidulane konto Użytkownika umożliwiające mu wprowadzanie i zarządzanie wybranymi informacjami.
 5. Aplikacja – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi szukającemu pracy na wprowadzenie informacji o jego doświadczeniu, edukacji oraz umiejętnościach.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

§ 2

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, a także takich rozwiązań, jak Messenger, fanpage, itd.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza w Serwsie. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. W szczególności:
  1. [FORMULARZ REJESTRACJI W SERWISIE]

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza rejestracji przetwarzane są w celu wykonania umowy o świadczenie usługi konta użytkownika serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zawieranej za pośrednictwem Serwisu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, a także na wypadek roszczeń. Zakres danych przetwarzanych przez administratora to: adres email. W przypadku rejestracji do Serwisu za pośrednictwem zewnętrznego serwisu (np. Facebook)także imię i nazwisko Użytkownika.

  1. [UDOSTĘPNIANIE APLIKACJI PRACODAWCOM]
   Dane osobowe dane gromadzone przez Użytkownika w aplikacji (m.in. te dotyczące jego doświadczenia zawodowego, edukacji oraz dodatkowych umiejętności) Administrator udostępnia Pracodawcom korzystającym z Serwisu. Pracodawcy, którym zostają udostępnione dane osobowe Użytkownika samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych. Serwis jedynie pośredniczy w wymianie danych osobowych pomiędzy Użytkownikiem szukającym pracy a Pracodawcą i nie jest administratorem tych danych.
  2. [FORMULARZ KONTAKTOWY]
   Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 2 lat od jej zakończenia, gdyż po takim czasie maksymalnie użytkownicy wracają z ewentualnymi pytaniami. Zakres danych przetwarzanych przez administratora to: imię oraz adres email.
 1. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmie dostarczającej usługę hostingu) oraz uprawnionym organom państwowym, jeśli się o to zwrócą.
 2. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  2. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

 

§ 3

Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
 1. prawo dostępu do danych
 2. prawo do poprawienia danych
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 5. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
 6. prawo do przenoszenia danych
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.
 2. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: http://www.gastropraca.pl

§ 4

Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania Serwisu. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).
 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 8. Na stronie internetowej Serwisu są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Są to m.in.:
  1. Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku
 9. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 10. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt. 8 będzie zoptymalizowanie Serwisu, jego treści oraz oferty usług do potrzeb Użytkownika.

 

§ 5

Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

  1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Serwisu,
  2. monitorowania stanu sesji,
  3. analiz, badań i audytu wyświetleń Serwisu,
  4. realizacji umów zawartych za pomocą Serwisu,
  5. a także w celach statystycznych i marketingowych.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: gastropracapl@gmail.com

   

Przygotowane przez: legalnienaonlajnie.pl

 

GastroPraca.pl

GastroPraca.pl jest serwisem który łączy pracowników lokali gastronomicznych z ich właścicielami. Za jego pomocą z łatwością znajdziesz pracę w lokalach na terenie całej Polski jak i pracowników do swojej restauracji.

SOCIAL MEDIA